Elmar Kuiper

kunstenaar 


'In mijn beeldende werk ben ik geboeid door de vormentaal van het landschap waarin ik opgroeide en de menselijke ingrepen daarin. Mijn werk komt intuïtief tot stand. Er zit ook een bedachtzame, rationeel component in.'